survivors of redding

af jord er du kommet, til sølvfisk-mutant-føde skal du blive

gruppen begiver sig længere ind i skibets mørke dybter i jagten på ultragooback-fosterarm på vejen støder de på en enkelt besynderlig lille skabning der mest af alt minder om en enorm sølvfisk, de forstsætter med forsiktige skridt ned ad korridorren, hvor en mystisk personlighed giver sig til kende fra mørket, han ønsker gruppens ene hellige boltshell, og tilbyder en lille flaske blå, lidt snavs på den gode præst fra kapellet på D-Alpha, og directions til ultragooback-fosterarm i bytte, gruppen accepterer og cpt-Attellus giver et blodigt håndtryk på det… de fortsætter mod lastrummet hvor de har fået at vide den befinder sig… det lykkes dem at finde en elevator ned til nederste nivou, men da døren åbner bliver de mødt af horder af goobacks og psyko-menneske-sølvfisk, de kæmper sig heroisk gennem masserne mens de kører op igen, dog med deres trofaste guardsman som pris… Attellus beslutter at åbne til broen med en ny-funden plasma-cutter istedet…

Comments

Jhecchalnariul93

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.