survivors of redding

ROOGTRADOR!

de to ene overlevere, cpt-Attellus og Octus purgo, kører klar på kamp op ad elevatoren mod broen, døren åbnes og de bliver mødt af en tom bro… Atellus finder lidt information om en station på en måne i orbit om samme planet som dem, mens Octus kontakter Techpriest Castus, Castus bliver eskorteret til broen af Orange og han hjælper med at genaktivere systemerne, de tager tilbage mod Hades og på vejen dukker den mystiske skikkelse (Matheus) belejligt op og fortæller dem at den lille flaske blå kan “rense” skibet for goobacks… gruppen tager til life-sus og frigiver det i luften, alle goobacks dør…
de tager Hades’ dropskib til måne-basen hvor Castus påbegynder masse-rekrutering af crew, og det lykkes dem at hyre en god 9000-stykker, og i samme process opbruge deres funds… Hades bliver skilt ad og lastet ombord på det nyoprydtede skib ‘Medusa’. med en stor mængte recourcer i form af reservedele, et stort nyt skib, en god besætning med nyfunde brugbare kontakter, og et sprit nyt codex at følge; Roguius Tradius. er det kun galaksens kanter og farer der sætter grænser for vores nyfunde eventyrere.

Comments

Jhecchalnariul93

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.