survivors of redding

The battles of wills

Gruppen har svært ved at læse deres kort og finde vejen tilbage til dropskibet. Under deres søgen efter et bedre kort, finder en fra gruppen en hemmelig gang under et af husene. Gangen fører til et kættersk shrine med udskæringer af store fugle på væggene, samt én stor statue bagerst i rummet. Statuen holder i sin hånd, et stort, smukt tilvirket scepter udsmykket med ædelsten i alle farver gruppen hugger bogstaveligt talt hånden af statuen og tager sceptret med sig. De går lidt rundt og finder også en bog med en hængelås på. Navigatøren begynder umiddelbart derefter at mærke forstyrrelser i the warp og flygter ud af rummet. Noget mistænkeligt og betydeligt mere årvågne, begynder resten af gruppen at bevæge sig mod udgangen- kun for at blive afskåret af deres gamle bekendtskab Mattheus som har dræbt de sidste inquisitorial stormtroopers og udbeder sig “relikviet” før han vil tillade dem at forlade shrinet. Efter en kort diskussion går det op for gruppen at det føromtalte “relikvie” ikke er hverken bogen eller sceptret, men derimod den fantastisk smukke boltpistol der havde været en del af deres loot efter slaget ved abbeyen. Octus vælger til sidst at sælge Mattheus våbnet mod at få “ultimativ viden” Mattheus indvilliger, får boltpistolen og siger derefter ét ord til Octus: “Duaatgzul” Undrende forlader gruppen herefter templet .
Tilbage på overfladen får de styr på deres kortproblemer og sætter kursen tilbage imod den første by de kom til- og deres skib.
Tilbage i den første by, opsøger de i håb om en belønning borgmesteren. Desværre for dem kommer de ikke til at møde ham, da den fyr der havde ryddet krostuen, første gang de var i byen dukker op. Han vil også have boltpistolen og giver gruppen en sidste chance for at skaffe den tilbage og lader dem gå.
Gruppen skynder sig derefter tilbage til dropshippet, der skal have geninstalleret styresystemet før de kan forlade planeten. Men Athellus arbejder på dét, sidder resten af gruppen og forsøger at regne mattheus’ kryptiske besked ud. På et tidspunkt bliver ordet “Duaatgzul” nævnt og Octus får straks store smerter, men også følelsen af at der måske var noget der og bad derfor de andre om at råbe ordet HØJT. Da ordet blev råbt kollapsede Octus og blev efter ni skeunder erstattet af daemonen Duaatgzul der forklarer at han “låner” Octus’ krop for at kunne løse den opgave som han havde fået af mattheus- at hjælpe gruppen og besvare deres spørgsmål…

Comments

Octus_Purgo

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.