survivors of redding

"the role of fate: p233"

gruppen vadede i dock på D-alpha, hvor de mødte Grendel, der pænt bedte om at få lov at slutte sig til det nye skibs crew, gruppen accepterede hvorefter det fortsatte med det lille kloster for at afpresse Magnus Praetus til at udlevere deres power-armors… afpresningen ved brug af inquisitionen slog fejl og Magnus beordrede ild mod gruppen, den knapt-så-gode cleric Octus greb straks præsten Magnus som gidsel og kamp-søstrene indstillede ilden, deres umiddelbare leder trådte frem og henrettede personligt Magnus for kætteri…
med ærefrygt (taktisk tilbagetrækning) forladte gruppen klosteret og kontaktede deres inquisitor Haxtes omkring den hellige boltshell nummer II i klostret, og fik dernæst bedsked på at tilbagebringe den for ekstra total-belønning

Comments

Nå så vi forlod templet med ærefrygt hva? Den var ny for mig;)

"the role of fate: p233"
 

taktisk tilbage-trækning :p

"the role of fate: p233"
 

Mere som i: Vi overlevede at komme i skudlinien mellem 10 sisters of battle og så gå derfra på egne ben og med hovedet højt… De fleste af os, that is:)

"the role of fate: p233"
Jhecchalnariul93

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.